Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/connect.php on line 8
Prijímanie detí do petržalských škôlok
Dnes je: piatok 12.07.2024 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes zamračené s dažďom

Prijímanie detí do petržalských škôlok

Prijímanie  detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne od 27. apríla do 30. apríla 2020.

 

Po minuloročnom rozkole medzi riaditeľkami MŠ a starostom Jánom Hrčkom, kedy starosta trval na zmenách pravidiel pri prijímaní detí do MŠ, všetci napäto očakávajú, aké podmienky stanoví starosta tento rok.  Na stránke mestskej časti sú uvedené tieto:

 

V zmysle § 59 školského zákona, sa budú prijímať:
a) spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku
plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2020 dovŕšia 5 rokov),
c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určí riaditeľka príslušnej MŠ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na všeobecne prístupnom mieste. Do špeciálnych tried v MŠ možno podať žiadosť aj o prijatie dieťaťa so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením nasledovne: ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti s autizmom do MŠ Iľjušinova, deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova.

V zmysle § 59 školského zákona o prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľka MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj s vyjadrením príslušného odborného lekára.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia riaditeľke MŠ žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z internetových stránok jednotlivých MŠ. Žiadosť môže poskytnúť aj príslušná MŠ.

Zdroj: mestská časť Bratislava- PetržalkaAutor: Petrzalcan | 17.02.2020 | zobrazené: 1972 x |


Podobné články

• Záujemcovia o dotáciu mesta majú šancu do 21.mája (09.05.2023)
• Ako sme budovali komunitnú záhradu pre dve generácie (06.11.2022)
• Situácia v petržalských škôlkach (12.10.2022)
• Ako Petržalka rieši nedostatok miest v škôlkach (13.04.2022)
• Nová škôlka na Turnianskej ulici pre 84 detí (20.12.2021)

Komentáre