Dnes je: sobota 15.08.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes opäť slnečno a teplo, max.27 st.Celzia

Výučba na Základných umeleckých školách

Hlavné mesto obnovuje dobrovoľné vyučovanie na niektorých svojich základných umeleckých školách. Vyučovanie bude prebiehať od pondelka 8. júna 2020 v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z usmernení hlavného hygienika SR. Tie základné umelecké školy, ktoré zostávajú zatvorené, budú aj naďalej poskytovať online výučbu.

Hlavné mesto povoľuje výučbu na 5 základných umeleckých školách:

§    Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská ul. č. 11

§    Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská ul. č. 20

§    Základná umelecká škola, Vrbenského ul. č. 1

§    Základná umelecká škola, Istrijská ul. č. 22

§    Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská ul. č. 3

Vyučovanie bude podliehať prísnym hygienickým opatreniam a vzhľadom k dobrovoľnej výučbe bude organizácia vyučovania upravená (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa). Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať dobrovoľnej výučby, môžu naďalej pokračovať v online výučbe. Všetky potrebné informácie poskytnú rodičom jednotlivé základné umelecké školy. Podmienkou účasti na výučbe bude čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka.

Povinnosti zákonného zástupcu:

§  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

§   Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovk

§  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/20

§   Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatreni

§   V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa škol Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z prezenčnej formy štúdia.

    Zvyšných 7 základných umeleckých škôl, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, nateraz ostáva zatvorených a vyučovanie budú poskytovať aj naďalej formou online vyučovania.

 

 Autor: Petrzalcan | 08.06.2020 | zobrazené: 323 x |


Podobné články

• Požiadajte si o príspevok ak vaše dieťa chodí do súkromnej materskej školy (11.07.2020)
• Povinnosti zákonných zástupcov detí v materských školách (30.05.2020)
• Od pondelka budú stredné školy zatvorené (08.03.2020)
• Poznáte mladé talenty? (05.03.2020)
• Prijímanie detí do petržalských škôlok (17.02.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Akou známkou by ste ohodnotili prácu starostu Jána Hrčku?

1
(69)

2
(11)

3
(14)

4
(20)

5
(34)


spolu 148 hlasov
/