Dnes je: piatok 03.12.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
1.december- Svetový deň boja proti AIDS

Výučba na Základných umeleckých školách

Hlavné mesto obnovuje dobrovoľné vyučovanie na niektorých svojich základných umeleckých školách. Vyučovanie bude prebiehať od pondelka 8. júna 2020 v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z usmernení hlavného hygienika SR. Tie základné umelecké školy, ktoré zostávajú zatvorené, budú aj naďalej poskytovať online výučbu.

Hlavné mesto povoľuje výučbu na 5 základných umeleckých školách:

§    Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská ul. č. 11

§    Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská ul. č. 20

§    Základná umelecká škola, Vrbenského ul. č. 1

§    Základná umelecká škola, Istrijská ul. č. 22

§    Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská ul. č. 3

Vyučovanie bude podliehať prísnym hygienickým opatreniam a vzhľadom k dobrovoľnej výučbe bude organizácia vyučovania upravená (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa). Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať dobrovoľnej výučby, môžu naďalej pokračovať v online výučbe. Všetky potrebné informácie poskytnú rodičom jednotlivé základné umelecké školy. Podmienkou účasti na výučbe bude čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka.

Povinnosti zákonného zástupcu:

§  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

§   Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovk

§  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/20

§   Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatreni

§   V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa škol Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z prezenčnej formy štúdia.

    Zvyšných 7 základných umeleckých škôl, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, nateraz ostáva zatvorených a vyučovanie budú poskytovať aj naďalej formou online vyučovania.

 

 Autor: Petrzalcan | 08.06.2020 | zobrazené: 841 x |


Podobné články

• Voľné miesta v školkach (16.09.2021)
• Aká je situácia s miestami v MŠ v Petržalke? (03.06.2021)
• Prijímanie detí do MŠ (28.04.2021)
• Má vaše dieťa záujem o základnú umeleckú školu? (15.04.2021)
• Uvoľňovanie opatrení a výučba na stredných školách (14.04.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Stihne podľa vás mesto vybudovať 2.etapu električky do Petržalky?

Áno, určite
(71)

Skôr nie
(36)

Určite nie
(49)

Len čiastočne
(38)


spolu 194 hlasov
/