Dnes je: utorok 18.01.2022 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Januárové dažde, siatinám nešťastie.

Sad Janka Kráľa, výstavba na Topoľčianskej i rozvojová os Petržalky boli témami zastupiteľstva

Dnes rokovalo miestne zastupiteľstvo v Petržalke.  Okrem pripravených bodov boli zaradené aj niektoré nové body, napríklad zverenie budovy bývalého CVČ na Hrobákovej 5 z mesta do správy mestskej časti, či informácia o petícii proti polyfunkčnému domu na Topoľčianskej ulici.

Medzi očakávané body patrilo prerokovanie pripomienok k Urbanistickej štúdii Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke. Išlo o stanovisko za mestskú časť, čo mnohí poslanci kritizovali, nakoľko podľa nich stanovisko nebolo odborne podložené a spracované a každý poslanec má svoje pripomienky, ktoré mohol a ešte môže zaslať na hlavné mesto. Nakoniec materiál tesnou väčšinou prešiel.

Veľkú diskusiu vyvolal aj materiál o výstavbe polyfunkčného domu na Topoľčianskej ulici. Išlo o informáciu o petícii 1481 signatárov. Petícia je adresovaná mestu, mestská časť ju len prerokovala, zobrala ju na vedomie a podporila ju.

Poslanci tiež schválili zásady hospodárenia s bytmi, vymenili dozorné rady v Bytovom podniku, Športových zariadeniach Petržalky a doplnili sa aj poslanecké odborné komisie o neposlancov.

Opäť širšiu diskusiu vyvolali materiály o Sade Janka Kráľa. Mestská časť má v starostlivosti Sad Janka Kráľa, ktorý je majetkom mesta. Mestskú časť ročne údržba sadu stojí cca 20 tisíc eur. Poslanci kritizovali stav sadu, nevynášanie smetí, rozbité verejné osvetlenie a ďalší zdevastovaný mobiliár. Mestská časť má protokolom č. 5/92 zo dňa 07.01.1992 zverený do správy mestskej časti tento majetok hlavného mesta vrátane s ním súvisiacich práv a záväzkov, ktorým je zeleň na pozemkoch aj v Sade Janka Kráľa. Pozemky neboli predmetom zverenia. Keďže protokolom o zverení majetku hlavné mesto nemôže zveriť správcovi - mestskej časti výlučne len starostlivosť o zeleň a dispozičné oprávnenie k pozemku ako veci hlavnej si ponechať, pripravilo právne oddelenie stanovisko k tejto problematike. Stav sadu kritizoval poslanci Dragun, Kríž a poslankyňa Plšeková. Tá tiež upozornila, že mestská časť by si mala najskôr povedať, či sa chce aj v budúcnosti starať o Sad Janka Kráľa a investovať doň. Nejde o lacnú záležitosť.  „Je jasné, že na tieto investície teraz nemá ani mesto, ani mestská časť. No sad potrebuje investície, nakoľko stav stromov je alarmujúci.“ V materiáli, ktorý pripravila mestská časť sa hovorí, že je potrebné vypracovať plán výsadby, čo bude stáť od 4.500,- do 7.500,- EUR (vypracovaného odborne spôsobilou osobou so špecializáciou na historickú zeleň). Tento plán musí následne schváliť Krajský pamiatkový úrad, nakoľko sad je historickou zeleňou, pamiatkovo chránenou.

Podľa materiálu výruby stromov do 3 rokov je potrebné nahradiť stovky stromov, nakoľko je potrebné vyrúbať cca 200 ks drevín a náhradná výsadba by sa hrubým odhadom mohla pohybovať v množstve 400 ks. Pri cene sadenice cca 350,- EUR za kus to pri množstve 200 ks vychádza na 140.000,- EUR.  Orezy drevín: 20.000,- EUR (nie je známa technika: plošina / zo zeme / stromolezecky) S ohľadom na trvalú degradáciu zelene na Tyršovom nábreží je nemožné v tomto čase vyčísliť sumu, ktorou by bolo možné územie ošetriť - prevzdušniť, obmeniť poškodené stromy od nánosov piesku a ťažkých vozidiel (polámané koruny, odhnité korene...)

Súčasný stav mobiliáru v sade je vo veľmi nepriaznivom stave. Chýbajú alebo sú hnilé sedáky na sedenie, fontánové potrubie dosluhuje, do nevyužitých verejných toaliet zateká, smetné koše a osvetlenie sú zanedbané a pod.

Poslanci napokon schválili uznesenie, ktorým požiadali starstu, aby sa  obrátil na primátora hlavného mesta so žiadosťou o vysporiadanie pozemkov a zelene zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom.

 

Miestne zastupiteľstvo tiež žiada od primátora mesta, aby obstaral a spracoval urbanistickú štúdiu „Sad Janka Kráľa“. Ide o územie po bývalej Artmedii, kde by poslanci a tiež občania, ktorí podpísali minulý rok petíciu žiadajú zmenu funkcie územia Artmedia späť na šport.

 

Prázdny objekt na Hrobákove, bývalá budova Cwentra voľného času, ktorý patrí mestu, chcú poslanci zveriť mestskejč asti, ktorá by ho vedela využiť pre materskú školu. Aj to poslanci napokon schválili.

 

foto: ilustračné, Mladá Petržalka

 Autor: Petrzalcan | 26.03.2019 | zobrazené: 1144 x |


Podobné články

• Stihne mesto vybudovať druhú etapu električky? (10.10.2021)
• Po kom je pomenované Rudnayovo námestie? (13.09.2021)
• Program Dni Petržalky (10.09.2021)
• V Petržalke občania spisujú novú petíciu proti výstavbe supermarketu Kaufland (01.09.2021)
• Skutočná Sahara vám učarí na celý život (18.08.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Bude tento rok lepší ako rok 2021?

Áno, určite
(20)

Skôr nie
(11)

Určite nie
(16)

O 50% lepší
(19)


spolu 66 hlasov
/