Dnes je: streda 26.01.2022 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Svätý Pavol jasný, prináša rok šťastný.

Pozvánka na petržalské miestne zastupiteľstvo

Už v utorok, 26.marca  sa uskutoční tretie zasadnutie miestneho zastupiteľstva v Petržalke. Rokovanie je verejnosti prístupné a malo by byť prístupné aj na internete už od 9.hodiny.

 

Program:

1. Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska“

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013 a VZN č. 3/2015

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č.

7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 7/2017

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č.

8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

5. Návrh Zásad hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka

6. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o.

7. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky,

s.r.o.

8. Návrh na voľbu neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Petržalka

9. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5735 a 5734 pre Ladislava Oláha

10. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5454 pre Milana Maráka CAFÉ CAPPUCCINO

11. Návrh na prenájom pozemku za účelom zriadenia komunitnej záhrady pre OZ KoZa v Háji

12. Návrh na prenájom časti nebytových priestorov v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F, Bratislava pre občianske združenie V-FIT-športovo-relaxačné centrum pre deti,

mládež a ženy

13. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pod prístupovými chodníkmi a nástupnými

schodmi do nebytových priestorov

14. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov a zelene zverených do správy mestskej časti

Bratislava-Petržalka protokolom č. 11 88 0279 12 00 zo dňa 13.04.2012, protokolom č. 11 88 0159 04 00 zo dňa 29.03.2004 a protokolom č. 5/92 zo dňa 07.01.1992

15. Návrh na obstaranie a spracovanie urbanistickej štúdie „Sad Janka Kráľa“

16. Štúdia pešieho pohybu Bratislava-Petržalka, lokalita Dvory

17. Projekt: „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná

spolupráca miestnych samospráv a základných škôl“

18. Správa o kontrole správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka a pre jednotlivé Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonaných v rokoch 2017 a 2018 Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a Základnými školami

19. Novelizácia Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka

20. Požiadavky pri správe pozemkov v majetku hlavného mesta SR Bratislava

definovanom urbanistickou štúdiou Centrálna os Petržalka

21. Interpelácie

22. Rôzne

foto: ilustratívneAutor: Petrzalcan | 24.03.2019 | zobrazené: 1008 x |


Podobné články

• Stihne mesto vybudovať druhú etapu električky? (10.10.2021)
• Po kom je pomenované Rudnayovo námestie? (13.09.2021)
• Program Dni Petržalky (10.09.2021)
• V Petržalke občania spisujú novú petíciu proti výstavbe supermarketu Kaufland (01.09.2021)
• Skutočná Sahara vám učarí na celý život (18.08.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Bude tento rok lepší ako rok 2021?

Áno, určite
(23)

Skôr nie
(11)

Určite nie
(17)

O 50% lepší
(23)


spolu 74 hlasov
/