Dnes je: sobota 01.10.2022 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Svetový deň vegetariánov

Po kom je pomenované Rudnayovo námestie?

Bol  slovenským šľachticom, rímskokatolíckym arcibiskupom a kardinálom. Stal sa sedmohradský biskupom  a od roku 1819 aj uhorský prímasom a ostrihomským arcibiskupom.

Narodil sa 4.októbra 1760 v Považanoch ako tretie dieťa stoličného úradníka Andreja Rudnaya.  Dostal meno Alexander.

Študoval na gymnáziu v Nitre, na Emerikáne v Pressburgu, filozofiu v Trnave, teológiu v Budíne a v generálnom seminári v Pressburgu.

Kňazskú vysviacku prijal 12. októbra 1783 v Trnave  a začiatkom apríla 1784 bol promovaný za doktora teológie. V novembri 1785 nastúpil za kaplána do Častej. Neskôr pôsobil v Hronskom Beňadiku, v Trnave a v Krušovciach. V roku 1805 sa stal ostrihomským kanonikom, potom roku 1806 rektorom kňazského seminára v Trnave a profesorom teológie. Jeho cesta viedla cez titulárneho biskupa, ostrihomského generálneho vikára až k postu  miestodržiteľského radcu. V roku 1816 bol ustanovený za sedmohradského biskupa so sídlom v Alba Iulii.

V decembri roku 1819 dostal Alexander Rudnay pápežskú bulu o svojom menovaní za ostrihomského arcibiskupa a prímasa. Na žiadosť panovníka presťahoval svoje sídlo v roku 1820 spolu s kapitulou z Trnavy do Ostrihomu.

V roku 1822 zvolal do Prešporka celouhorskú synodu, ktorá mala riešiť dôsledky jozefínskej cirkevnej politiky. Jej uznesenia však absolutistická vláda nedovolila vyhlásiť. Realizovali sa uznesenia o vydaní Biblie v národných jazykoch - slovenský preklad Biblie s jeho podporou zrealizoval v rokoch 1829 a 1832 Juraj Palkovič.

Bol členom Panskej tabule, tajomníkom kráľovskej kancelárie a členom Tajnej rady. Bol stúpencom viedenského dvora a podporoval rozvoj kultúry Slovákov.

V roku 1826 ho pápež Lev XII. vymenoval za kardinála In Pectore a 15. decembra 1828 bolo menovanie zverejnené. Z tej doby pochádza aj jeho výrok „Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem“.

Osvietenský vzdelanec, cirkevný a národný dejateľ, člen a mecenáš Slovenského učeného tovarišstva, založeného roku 1792 Antonom Bernolákom v Trnave, podporovateľ bernolákovcov a slovenského národného hnutia, aj možno hovoriť o A.Rudnayovi.

Bol jedným z tých príslušníkov vysokej cirkevnej hierarchie šľachtického pôvodu, ktorí sa uvedomele hlásili k slovenskej národnej príslušnosti.

V roku 1822 ako arcibiskup, knieža prímas Uhorska dal budovať ostrihomskú katedrálu. Sám na jej stavbu prispel 800 tis. forintami. .  Veľkolepé dielo je podľa ostrihomskej turistickej kancelárie tretím najväčším svätostánkom Európy - po Katedrále svätého Petra vo Vatikáne a londýnskej Katedrále svätého Pavla. V roku 1543 bola pôvodná bazilika zničená počas tureckých vojen. Po vytlačení tureckých vojsk viacero ostrihomských arcibiskupov plánovalo výstavbu novej katedrály, ale so stavbou začal až Alexander Rudnay v roku 1822. Architektom impozantnej budovy bol Pál Kühnel a János Packh. V roku 1838 prevzal prácu architekt József Hild. Stavba bola ukončená za arcibiskupa Jána Scitovského a slávnostná posviacka sa konala 31. augusta 1856. Definitívne bola stavba dokončená až v roku 1869.

Alexander Rudnay zomrel 13.septembra 1831 v Ostrihome a v Bratislave máme po ňom pomenované námestie pri Katedrále sv.Martina.Autor: Petrzalcan | 13.09.2021 | zobrazené: 1049 x |


Podobné články

• Dvory 5 a 6 s novými pravidlami parkovania (17.09.2022)
• V Sade Jan Kráľa bude veselo. (19.08.2022)
• Petržalka má svoje magické schody (13.08.2022)
• Dotácie na kontajnerové stojiská (13.06.2022)
• Nová investícia (27.01.2022)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno
Dovolenkový

ANKETA

Zúčastníte sa októbrových komunálnych volieb?

Áno, budem voliť tých čo sú teraz
(26)

Áno, budem voliť zmenu
(16)

Ešte nie som rozhodnutý
(16)

Nie, volieb sa nezúčastním
(15)


spolu 73 hlasov
/