Dnes je: utorok 15.10.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
15.október- Medzinárodný deň bielej palice

Ako sú na tom stredné školy v Bratislavskom kraji?

Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja nastúpilo v školskom roku 2017/2018 18 015 žiakov, čo je o 239 žiakov viac ako v minulom školskom roku. Potešiteľný je najmä zvýšený záujem o štúdium a nárast počtu žiakov na stredných odborných školách, ktoré pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy.

 

 

 

„Aby odborné školstvo dobre plnilo svoju úlohu, musí byť schopné pružne reagovať na potreby trhu práce. To je možné dosiahnuť len úzkou spoluprácou odborných škôl so všetkými zainteresovanými, teda so zamestnávateľmi, stavovskými a profesijnými organizáciami a zástupcami zamestnancov. A nárast počtu žiakov to len potvrdzuje. I keď niektoré školy ešte stále zaznamenávajú pokles žiakov, tak z aktuálnych údajov je možné usudzovať, že dlhodobá spolupráca so zamestnávateľmi pri mierne stúpajúcej populačnej krivke sa začína postupne prejavovať, čo je dobrá perspektíva pre budúce obdobie,,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.

 

V Bratislavskom kraji pôsobí 10 centier odborného vzdelávania a prípravy, z toho 8 je na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a 2 na školách iných zriaďovateľov. V Centre odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri Strednej odbornej škole chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktoré vzniklo 1. septembra 2016 sa zvýšil počet žiakov oproti minulému roku o 46 žiakov. Táto škola aj s podporou Bratislavského samosprávneho kraja aktívne rozvíja spoluprácu s jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov Slovnaft a. s. a aj vďaka tejto spolupráci sa podarilo získať žiakov do študijného odboru chemik operátor, ktorý je v zozname študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. Spoločnosť Slovnaft ponúka žiakom študujúcim vo vybraných odboroch, ktoré sú žiadané na trhu práce, viaceré benefity, ako je štipendium, príspevok na ubytovanie a pod.

 

Záujem stúpa aj o technické odbory. Dôkazom je vyšší počet žiakov o 22 v Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave, ktorá má dlhoročnú tradíciu vo vyučovaní strojárskych odborov a spolupracuje nielen so zamestnávateľmi, ale aj s vysokými školami a o 43 žiakov v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálova 16 v Bratislave, ktorá pripravuje odborníkov pre oblasť informačných technológií a ponúka aj nový študijný odbor informačné a sieťové technológie.

 

Nárast počtu žiakov je aj v školách zameraných na oblasť služieb, napríklad v Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave stúpa záujem o odbory kaderník, vizážista, kozmetik.

 

V školskom roku 2017/18 je Bratislavský samosprávny kraj zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá, 3 spojené školy a 2 jazykové školy.

 

 

 Autor: Petrzalcan | 03.10.2017 | zobrazené: 676 x |


Podobné články

• Noc výskumníkov vás opäť nadchne (26.09.2019)
• Na dieťa v súkromnej Materskej škole môžete dostať príspevok (14.09.2019)
• Lingvafest vás iste zaujme (24.08.2019)
• Priláka toto nových učiteľov a zamestnancov do školstva? (10.08.2019)
• Mimopetržalské deti budú za škôlky platiť viac (25.06.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Hitler pri bunkri

ANKETA

Ako ste spokojní s čistotou v Petržalke? Oznámkujte ako v škole:

1
(16)

2
(10)

3
(10)

4
(15)

5
(13)


spolu 64 hlasov
/