Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/connect.php on line 8
Žiaci, učitelia, Petržalčania! Aké nám vystavíte vysvedčenie?
Dnes je: piatok 12.07.2024 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes zamračené s dažďom

Žiaci, učitelia, Petržalčania! Aké nám vystavíte vysvedčenie?

Ako vidí činnosť starostu Petržalky a v čom sú momentálen najväčšie problémy? Aj na tieto otázky hľadá odpovede v svojom blogu poslanec Petržalského zastupiteteľstva. Je ním Juraj Kríž, predseda poslaneckého klubu Mladá Petržalka a nezávislí.

 

Odovzdávanie vysvedčení je zrkadlom prospechu, úsilia a schopností každého žiaka a študenta. Čas záverečných hodnotení sa však netýka len detičiek... Známkovanie je príležitosťou každého z nás bilancovať svoje súkromné i pracovné výsledky. (autor tohto textu si po nútenej zdravotnej pauze zaumienil intenzívne športovať, no má veľké rezervy. Musí si tak sebakriticky priznať, že si zaslúži známku „dostatočný“, teda 4-ku!).

 

Poďme však vystaviť vysvedčenie našej práci v samospráve, konkrétne na úseku školstva...

Želal by som si, aby sme všetci – starosta i poslanci, po svojom odchode zanechali príjemné, moderné a komfortné materské i základné školy, do ktorých sa radi vracajú nielen deti a učitelia, ale aj ich rodičia. Petržalka, ako 120-tisícové mesto si zaslúži svetlé učebne kde nezateká, čisté hygienické zariadenia ktoré nezapáchajú, a jedálne s plynovými sporákmi, ktoré nevybuchnú...

V Petržalke máme 25 základných a materských škôl. Keďže ide o zhodu naprieč poslaneckými klubmi, na investície do ich zariadenia sme našli a vyčlenili peniaze ešte začiatkom roku 2019. Samotné nájdenie financií je však len polovica úspechu. Aby sa rekonštrukcie aj zrealizovali, potrebujú hybnú silu, niekoho, kto proces riadi - nechá vypracovať koncepciu, následne plán rekonštrukcií, rozdelí úlohy, usmerňuje a kontroluje zodpovedných zamestnancov od zámeru až po kolaudáciu hotového projektu. Ten niekto je (bol? mal by byť?) Ján Hrčka...

Pán starosta má k dispozícií odborný aparát Miestneho úradu a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam v Petržalke (SSŠaŠZP), ďalej len „stredisko“, ktoré  plánuje, zastrešuje a realizuje rekonštrukcie po odbornej a projektovej stránke. Celý proces je pomerne jednoduchý: odborní zamestnanci vypracujú projekt ako by mohla rekonštrukcia vyzerať (nákres, návrh technológie, využitie materiálov atď), následne ho posunú starostovi na schválenie. Ak sa mu riešenie pozdáva a je s ním spokojný, podpíše vypísanie verejného obstarávania na zhotoviteľa, ktoré sa zvyčajne do 10 dní ukončí. Následne mestská časť (zastúpená starostom) s víťazom súťaže uzavrie zmluvu o dielo, a môže sa začať s prípravou a realizáciou prác. Jednoduché, však?

Ako si teda zatiaľ vedenie Petržalky počínalo s rekonštrukciami? Poďme sa pozrieť na priebeh jednotlivých investícií od projektu až po realizáciu. Viac kladiem otázky, ako dávam odpovede,  nech si láskavý čitateľ vytvorí obraz sám!

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA HOLÍČSKA 50

 

PROCES

Ide o NEKONEČNÝ PRÍBEH... Na tejto škole sa mali uskutočniť dve rekonštrukcie - školskej jedálne na prvom podlaží, a toaliet v školskom klube detí na druhom podlaží.  Odborne zdatné osoby zo strediska pripravili podklady s návrhom koncepcie riešenia, ktoré  29.mája 2019 posunuli na Miestny úrad, kde čakali na odsúhlasenie starostom. Spustilo by sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa, počas leta mohli prebehnúť stavebné práce, deti i zamestnanci by už na začiatku školského roku 2019 využívali novú jedáleň i toalety. Nestalo sa...

Keď som sa cez zákon 211/2000 pýtal, prečo starosta a Miestny úrad nespustil obstarávanie ešte v máji minulého roku, dostal som v liste zo 14. februára 2020  odpoveď že „nebolo vzhľadom k nedostatočne pripraveným podkladom vyhlásené“. Inými slovami, starosta Hrčka za oneskorenie prác viní zamestnancov strediska (vážna výhrada). Ďalej mi odpovedali, že „nedošlo k dohode medzi Strediskom služieb školám a školským zariadeniam a úradom (..) prišlo postupne k časovým zdržaniam, až do takej miery, že nebolo možné zabezpečiť realizáciu prác na rekonštrukcii kuchyne a toaliet v termíne školských prázdnin v roku 2019.“  

Takisto som sa pýtal, kto má zo strany Miestneho úradu celý proces na starosti. Zaujímalo ma, kto projekt vyhodnotil ako „nedostatočne pripravený“ a či ide o odborne spôsobilú osobu...Tu je mimochodom odpoveď zaujímavá a príznačná. Miestny úrad píše, že „Zákon o verejnom obstarávaní (..) nevyžaduje odborne spôsobilú osobu.“ Zaujímavé, nevieme KTO rozhodol, že práca zamestnancov strediska je „nedostatočná“, ani na základe ČOHO (odborného vzdelania, spôsobilosti, mandátu od starostu) tak rozhodol...nepriamo však priznávajú, že išlo o osobu bez patričného vzdelania, skúseností a manažérskych zručností...

 

VÝSLEDOK

Záverom odpovede na moju žiadosť o informáciu ma však ubezpečujú, že zahájenie prác by malo prebiehať počas leta 2020, teda teraz. (HA-HA-HA!)

Zároveň uvádzajú, že celý projekt po novom rieši Miestny úrad. Ak teda z pohľadu záhadného „NIEKOHO“ bola práca ľudí zo strediska nedostatočná, najneskôr od jesene 2019 mohol tím pána starostu preukázať svoje schopnosti a kvality...Skutočnosť je však taká, že ani ku dnešnému dňu neprebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Vyzerá to, že ani tento rok sa zamestnanci a žiaci ZŠ Holíčska novej jedálne nedočkajú...(podotýkam, že v investičnom pláne sa s rekonštrukciami počíta od roku 2018, dnes máme leto 2020..) Kto si teda nedostatočne robí svoju prácu? Stredisko, alebo ľudia zo starostovho tímu?

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA TURNIANSKA 10

 

PROCES

Na 3. a 4. podlaží mali prebiehať rekonštrukcie okien. Stredisko poslalo podklady pre projekt 4. septembra 2020. Došlo k už klasickej „neodpovedi“ a nečinnosti zo strany starostu a Miestneho úradu. Výberové obstarávanie tak prebehlo až nedávno, teda 8.júna 2020! (teda trištvrte roka bol projekt niekde „v šuplíku“, čo tam po deťoch a učiteľoch, veď vydržia!). Zmluva o dielo dodnes nebola podpísaná...

 

VÝSLEDOK

Rekonštrukcia sa oneskorí minimálne o polroka oproti štandardnému plánu. Navyše, projektanti zo strediska navrhovali technické riešenie okien, ktoré by pozostávali z „dvojskla“ (hygienickejšie a lacnejšie riešenie, prepúšťa do triedy viac svetla). Opäť ale „zaúradoval“ človek zo starostovho tímu, povestný NIEKTO...Ten svojvoľne zmenil projekt, pôvodne navrhované dve vrstvy skla pozmenil na „trojsklo“. Nielenže ide o krajne nevhodné riešenie pre výchovno-vzdelávací proces (žiaci, ktorí sedia pri dverách budú mať slabú viditeľnosť). Projekt sa tým pádom predraží o 10 tis. EUR...Zaujímavé, však?

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PROKOFIEVOVA 5

 

PROCES

Petržalka v tomto prípade dokonca dostala príspevok zo štátneho rozpočtu na opravu priestorov suterénu po havárií, a na rekonštrukciu areálovej kanalizácie. Celý projekt stál 105 374 EUR. Odborníci zo SSŠaŠZ pripravili podklady, ktoré 29. mája 201913. mája 2019 poslali starostovi so žiadosťou o schválenie a vypísanie verejného obstarávania na zhotoviteľa diela. Kedy starosta nechal vypísať verejné obstarávanie? Hoci podklady boli odoslané v máji 2019, súťaž o zhotoviteľa prebehla až 2.10.2019, ukončila sa 10.10 a zmluva o dielo sa podpísala 23.10.2019! Otázka je: Čo robil pán starosta ŠTYRI MESIACE? Prečo mu trvalo tak dlhodať jeden podpis pod začatie obstarávania?

 

VÝSLEDOK

Realizácia prác tak mohla prebiehať až od konca októbra. Vzhľadom na skutočnosť, že MČ Petržalka mohla čerpať financie od štátu iba do konca roku a zhotoviteľ ich nestihol kvôli počasiu vykonať, peniaze musela Petržalka vyplatiť a zúčtovať ešte v roku 2019 za nedokončené dielo...Víťazom je tak jednoznačne zhotoviteľ prác, ktorému už peniaze „cinkli“ na účte, no rekonštrukciu neukončil. Najväčší porazení? Celá Petržalka, ale najmä rodičia, žiaci a zamestnanci Základnej školy Prokofievova...

 

MATERSKÁ ŠKOLA LIETAVSKÁ 1/ MATERSKÁ ŠKOLA TURNIANSKA 10

 

PROCES

V rámci úsilia o navyšovanie miest v školách sa prišlo s chvályhodným plánom prerobiť nevyužívané priestory týchto materských škôl na triedy. V obidvoch prípadoch podalo stredisko podklady na Miestny úrad 28. augusta 2020...Tu sa však odborní zamestnanci nedočkali ani oneskorenej, ba ani zamietavej reakcie...Dodnes totiž od starostu žiadna odpoveď neprišla! Ján Hrčka zrušil akékoľvek verejné obstarávanie a rozhodol, že tieto rekonštrukcie bude mestská časť realizovať svojpomocne. Nevieme KTO ich realizuje, na základe AKÉHO (ak vôbec nejakého) projektu, pričom ide o nemalé peniaze, keďže predpokladané náklady na realizáciu oboch projektov sú cca 85 tis. EUR!

 

VÝSLEDOK

V prípade MŠ Lietavská ešte nedošlo k ukončeniu prác. Pokiaľ ide o MŠ Turnianska, práce sa síce skončili 15.3.2020, no za veľmi dramatických okolností, ba až tragikomických okolností ( o tom niekedy nabudúce).

Jedna vec je kvalita prác - Kto bude v prípade budúcich problémov ohľadom nekvalitných rekonštrukcií niesť zodpovednosť? (v prípade vysúťaženého dodávateľa vieme nárokovať zmluvné pokuty a prerobenie prác) Problém je však aj samotný proces. Boli efektívne a transparentne vynaložené prostriedky na nákup materiálu? Sú k dispozícií výkaz/výmer?

 

A MNOHÉ ĎALŠIE...

Takto by sa dalo pokračovať... Podobné smutno-smiešne príbehy sa udiali aj na základných školách Budatínska, Černyševského, Nobelovo námestie, alebo na materských školách Jankolova či Röntgenova. Niektoré rekonštrukcie meškajú polroka, iné rok, niektoré sa nezrealizovali vôbec. Inde do procesu zasiahli Hrčkovi ľudia so svojimi „vylepšovákmi“, čo spravidla vedie k totálnemu nezdaru...

 

Napríklad návrh technického riešenia rekonštrukcie striech na viacerých školách vypracovali zamestnanci strediska na základe posudku   Slovenskej Technickej Univerzity (STU) a prof. Jozefa Oláha, čestného predsedu Cechu strechárov na Slovensku. Išlo o bezpečnejšie, udržateľnejšie riešenie. Čo tam však po nejakom profesorovi, alebo STU? Ľudia pána starostu vedia najlepšie! Pretlačili si vlastnú rekonštrukciu strechy (za prípadné havárie, zatekanie, alebo ďalšie problémy dúfam preberú zodpovednosť).

 

TAK TEDA AKÉ VYSVEDČENIE?

Mrzí ma to najmä vo vzťahu k zamestnancom škôl, ich žiakom i rodičom, ale aj všetkým Petržalčanom. Sú to ich peniaze,  z ktorých sa tieto rekonštrukcie majú realizovať. A v tomto ich samospráva sklamala na celej čiare. Aspoň touto cestou sa chcem za seba a za tých kolegov poslancov, ktorí sa v celej veci snažili niečo urobiť ospravedlniť.

 Keďže ide o toľko základných a materských škôl, nemôžeme hovoriť o náhodnom prešľape, ale o systémovom probléme. Kto nesie za nepodarený systém zodpovednosť? To si musí zodpovedať láskavý čitateľ a vystaviť tejto osobe vysvedčenie.

 

Keďže sú však už prázdniny, predsa len si dovolím našepkať:

 

Ing. Ján Hrčka, starosta MČ Petržalka

Transparentnosť – nedostatočný

Kompetentnosť – nedostatočný

Personálna politika - nedostatočný

Výsledky – nedostatočný

Výhovorky – VÝBORNÝ!   ;-)

 

P.S.: Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým tým zamestnancom MČ Petržalka a Strediska služieb školám a školským zariadeniam, ktorí mali úprimný záujem posunúť rekonštrukcie dopredu, ale nedostalo sa im primeranej podpory, záujmu ani pomoci.

  

P.P.S.: Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva sme navrhli o celej problematike rokovať, tu je záznam:

http://www.zastupitelstvo.sk/Petrzalka-MiZ.html?aid=4234

 Autor: Petrzalcan | 12.07.2020 | zobrazené: 1946 x |


Podobné články

• Mrazivo a veterno tento týždeň (07.01.2024)
• Sviatok všetkých svätých a Dušičky sú tu (31.10.2023)
• Vrecká na bioodpad v Petržalke (26.08.2023)
• Pred 104 rokmi sa Petržalka stala súčasťou Československa (16.08.2023)
• Zlé správy po voľbách (20.02.2023)

Komentáre