Dnes je: sobota 19.06.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Začínajú Zberateľské dni v Inchebe

Zajtra bude online zastupiteľstvo

Zajtra sa uskutoční online zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka so začiatkom o 9.00hod. V normálnom režime bývajú zastupiteľstvá prístupné verejnosti, čo v súčasnosti nie je možné. Prinášame verejnosti aspoň informáciu o programe zastupiteľstva.

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 28. februáru 2021

2. Návrh na odvolanie a voľbu člena Miestnej rady mestskej časti

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie čerpania úveru SLSP v zmysle uznesenia MZ č. 213 zo dňa 9. júna 2020

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle VZN č. 16/2020

5. Návrh na voľbu zástupcu mestskej časti Bratislava-Petržalka do kontrolných orgánov veľkých športových klubov v súlade s VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

6. Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme

pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

7. Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci Covid -19

8. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka, parc.č.5875/86 a časť parc. č. 5875/73 pre RENSTAV ĎURČO, spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

9. Návrh predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5735 a 5734 pre

Ladislava Oláha, ako prípadu osobitného zreteľa.

10. Návrh na prenájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 10 pre OZ POĎME NA TO, ako prípadu hodného osobitného zreteľa.

11. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 1262 pre Ing.

Vladimíra Vavríka a Ing. Vladislava Malinovského, ako prípadu hodného osobitného

zreteľa.

12. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – zubná ambulancia v objekte ZŠ Dudova Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú, ako prípadu hodného osobitného zreteľa.

13. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov- zubná ambulancia v objekte ZŠ Budatínska 61 Bratislava, ako prípadu hodného osobitného zreteľa.

14. Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa.

15. Návrh na odvolanie veliteľa a vymenovanie nového veliteľa Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka.

16. Možnosti využitia priestorových kapacít v objekte Fedinova 7, Bratislava

17. Program „Adopcia zelene v Petržalke“

18. Správa o kontrole dodržiavania Smernice pre vedenia účtovníctva miestneho úraduAutor: Petrzalcan | 12.04.2021 | zobrazené: 259 x |


Podobné články

• Mestská časť získala financie na skvalitnenie sociálnych služieb aj od rezortu práce a Nadácie Henkel. (16.06.2021)
• Člnkovanie na Chorvátskom ramene? (29.05.2021)
• Mimoriadne rokovanie zastupiteľstva mestskej časti (24.05.2021)
• Čistenie a značenie petržalských parkovísk od 17. mája (16.05.2021)
• Poslanci opäť hlasovali za parkovaciu politiku (09.05.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Ste spokojní s čistotou v Petržalke?

áno, určite
(163)

skôr áno ako nie
(79)

skôr nie
(90)

absolútne nespokojní
(89)


spolu 421 hlasov
/