Dnes je: pondelok 01.06.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Deň detí

Začne sa proces výberu predsedov predstavenstiev mestských firiem a spoločností

Minulý týždeň uplynul termín pre podávanie prihlášok do výberového konania na prvé pozície predsedov predstavenstiev obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a riaditeľov mestských rozpočtových a príspevkových organizácií.

 

Výber šéfov mestských podnikov pôjde už podľa nových pravidiel, ktorými chce mesto zvýšiť transparentnosť a odbornosť celého výberového procesu a tým pádom aj jeho dôveryhodnosť. Cieľom je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

V aktuálnom, prvom kole výberových konaní sú obsadzované pozície predsedov predstavenstiev v nasledovných mestských podnikoch: Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.,Odvoz a likvidácia odpadu a. s., Dopravný podnik Bratislava a. s. a METRO Bratislava a. s.

Noví predsedovia predstavenstiev budú zároveň vykonávať činnosti, ktoré doteraz vykonávali generálni riaditelia uvedených spoločností.

Uchádzači sa mohli hlásiť aj do výberu na pozície riaditeľov dvoch mestských organizácií: Mestské lesy v Bratislave a Generálny investor Bratislavy. Termín na podanie prihlášok uplynul 16. mája 2019. Celkovo nám bolo doručených 104 prihlášok, z ktorých 90 bolo kompletných:

V spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. bol počet prijatých prihlášok 26 a počet kompletných prihlášok 22.

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. počet prijatých prihlášok 23 a počet kompletných prihlášok 21. Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť počet prijatých prihlášok 28 a počet kompletných prihlášok 24. METRO Bratislava a.s. počet prijatých prihlášok 6 a počet kompletných prihlášok 5, Mestské lesy v Bratislave počet prijatých prihlášok 8, kompletných prihlášok 7,  Generálny investor Bratislavy počet prijatých prihlášok 13 a počet kompletných prihlášok 11.

 

Nasledovať teraz bude proces výberu kandidátov, ktorí spĺňajú kritériá. Výber pôjde podľa rokovacieho poriadku, ktorý je zverejnený na webe spolu s etickým kódexom. Primátor zároveň ustanovil etickú poradkyňu pre výberový proces, Mgr. Luciu Berdisovú, PhD., LLM., na pomoc pri riešení prípadných etických dilem, konfliktov záujmov a ostatných otázok vo vzťahu k etickému kódexu.

Uchádzači spĺňajúci kritériá budú prizvaní na osobný pohovor s profesionálnymi personalistami. Následne si na základe bodového hodnotenia uchádzačov a kontroly integrity výberové komisie vyberú piatich najkvalifikovanejších uchádzačov na samotné neverejné a verejné vypočutie na výberovom konaní. Životopisy uchádzačov, ktorí budú pripustení na vypočutie pred komisiu, budú zverejnené na internete a verejnosť bude mať možnosť ich preštudovať, ale aj sa k nim vyjadriť (najmä z hľadiska upozornenia na nepravdivé skutočnosti či riziká kandidátov).

Neverejná časť vypočutia sa uskutoční priamo pred verejným vypočutím, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť. Na neverejnom vypočutí sa môže zúčastniť aj jeden zástupca za každý poslanecký klub, s výnimkou klubu, ktorého nominant je členom výberovej komisie pri danom výberovom konaní.

Verejné vypočutie bude nasledovať priamo po neverejnom vypočutí. Bude mať štandardizovanú štruktúru: prezentácia kandidáta, otázky komisie a otázky verejnosti.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov a vystúpení následne komisia rozhodne o poradí kandidátov.

 

Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu. Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

 

 

 Notice: Undefined index: id in /nfsmnt/hosting1_1/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 22.05.2019 | zobrazené: 406 x |


Podobné články

• Bsk obnoví sociálne služby (27.05.2020)
• Vysadené stromy v Petržalke (24.05.2020)
• Finančné dopady koronakrízy (23.05.2020)
• Navrhnite osobnosť Petržalky (20.05.2020)
• Parkovanie od začiatku roka nikto nekontroluje (17.05.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka
/