Dnes je: sobota 04.07.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.

Verejnosť môže pripomienkovať ďalší strategický materiál

Hlavné mesto zverejnilo „Urbanistickú štúdiu brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy“. Verejnosť ju môže pripomienkovať do 29. februára 2020. Okrem toho sa 10. februára 2020 v Primaciálnom paláci konalo verejné prerokovanie štúdie s odborným výkladom. Urbanistická štúdia zanedbaných a nevyužitých území, tzv. brownfieldov, je dôležitým podkladom pre nový územný plán a rozvoj Bratislavy.

Pre hlavné mesto je nevyhnutné mať spracovaný prehlbujúci dokument pre regeneráciu území brownfieldov, ktorý bude slúžiť ako kvalifikovaný podklad pre strategické materiály mesta. Spracovaním registra brownfieldov v Bratislave formou urbanistickej štúdie sú vytvorené kvalitné dáta pre účely strategického a územného plánovania, aj ako podklad pre nový územný plán hlavného mesta. Inventarizácia a posúdenie nevyužívaných území budú určujúce pre transformáciu, oživenie ekonomických aktivít a následné zapojenie predmetných území do mestskej štruktúry. Vytypované lokality vo vlastníctve mesta budú riešené v jednotlivých projektoch ich revitalizácie.

Urbanistická štúdia je zverejnená na webovej stránke hlavného mesta, tu:

https://www.bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0GF1UB%230&RecordId=2516

Verejnosť ju môže pripomienkovať do 29.2.2020. Pripomienky je možné zaslať  písomne na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1 alebo elektronicky na e-mailovú adresu: uzemnedokumenty@bratislava.sk.   

Urbanistickú štúdiu si verejnosť môže pozrieť aj priamo v Kancelárii prvého kontaktu v budove magistrátu na Primaciálnom námestí 1 (Bratislava) na prízemí denne počas pracovnej doby t. j. v pondelok od 8 – 17 hod., utorok – štvrtok  od 8 – 16 hod. a v piatok od 8 – 15 hod.

Téma brownfieldov bude tiež odprezentovaná na samostatnom podujatí Brownfieldy v Bratislave formou výstavy s panelovou diskusiou. Event je plánovaný koncom februára 2020 v priestoroch bývalých Grösslingových kúpeľov na Fajnorovom nábreží (presný termín mesto ešte nezverejnilo).

Zdroj: tlačové vyhlásenie magustrátu Hlavného mesta BratislavyNotice: Undefined index: id in /nfsmnt/hosting1_1/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 17.02.2020 | zobrazené: 328 x |


Podobné články

• Druhá etapa električky (03.07.2020)
• Pozvánka na miestne zastupiteľstvo (22.06.2020)
• Zákaz konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách (20.06.2020)
• Rozkopávky na Námestí Hraničiarov (17.06.2020)
• Úradné hodiny na Miestnom úrade v Petržalke (12.06.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre
/