Dnes je: pondelok 06.04.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobré lekváre.

Vallo robí zmeny v ďalších spoločnostiach mesta, plánuje aj v kultúre

Vedenie Bratislavy pokračujeme vo výberových konaniach na ďalšie pozície v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta. Momentálne v hľadá zástupcu mesta v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) a riaditeľa/riaditeľku mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 13. decembra.

 

V prípade mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) ide o opakované výberové konanie na pozíciu riaditeľa. Z prvého výberového konania na túto pozíciu, ktoré sa konalo v lete, totiž výberová komisia neodporučila žiadneho z uchádzačov.  Generálny investor Bratislavy zabezpečuje napríklad činnosti v rámci celého životného cyklu stavieb (najmä komunikácií, svetelných signalizácií, nadchodov, chodníkov,...) – od majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, cez prípravu vstupných podkladov, zabezpečenie financovania stavieb, organizovanie verejného obstarávania, zabezpečenie procesu EIA, projektovej prípravy stavby pre územné a stavebné konanie, až po zabezpečenie realizácie stavieb, vrátane technického dozoru. Zodpovedá tiež za prevádzku, údržbu, obnovu a výstavbu fontán, pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ.

Od nového riaditeľa/riaditeľky GIBu mesto  očakáva prebudovanie GIBu na modernú mestskú organizáciu, ktorá okrem iných úloh zabezpečuje vykonávanie vlastných mestských projektov. Očakáva sa, že GIB bude úzko spolupracovať s jednotlivými útvarmi magistrátu vrátane Metropolitného inštitútu Bratislavy pri realizácii konkrétnych projektov a poskytovať im podporu pri ich práci, vrátane podpory pri príprave a realizácii architektonických súťaží a iných mestských politík.

Druhým vyhláseným je výberové konanie na samostatného referenta pre oblasť cestovného ruchu, ktorý bude zároveň nominovaný do pozície predsedu predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) ako nominant mesta Bratislavy.

Odborný referát ako aj BTB sú založené na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. Mimo iných úloh mesto očakáva od BTB aj zlepšenie a zodpovednosť za témy ako tvorba, získavanie a spracovávanie dát dôležitých pre rozvoj turistického ruchu mesta. Ale tiež výskum najnovších trendov v hľadaní modelov kvalitného propagovania Bratislavy ako turistickej destinácie regiónu, či koordináciu rozvojových aktivít s ostatnými mestskými organizáciami, firmami a mestskými časťami, ktoré sú pre rozvoj turizmu na území mesta kľúčové.

Úspešný kandidát bude pôsobiť v pozícii samostatného referenta pre oblasť cestovného ruchu v pozícii zamestnanca mesta Bratislavy, pričom zároveň bude nominovaný do pozície predsedu predstavenstva BTB ako nominant mesta Bratislavy. V rámci pozície samostatného referenta pre oblasť cestovného ruchu úspešný kandidát v plnej miere zodpovedá a zastrešuje odbornú činnosť mesta v oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu.

Zároveň mesto netají, že chce vypísať výberové konania na riaditeľov mestských príspevkových organizácií BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) a Galéria mesta Bratislavy, ako aj na riaditeľov Mestskej knižnice v Bratislave, Múzea mesta Bratislavy, Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave,  Zoologickej záhrady Bratislava a Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.Autor: Petrzalcan | 03.12.2019 | zobrazené: 330 x |


Podobné články

• Obedy pre ľudí bez domova (05.04.2020)
• Pomoc seniorom (19.03.2020)
• Pomáhajme si (14.03.2020)
• Opatrenia v súvislosti s koronavírusom (29.02.2020)
• Úkolovanie mestských policajtov? (25.02.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Dodržiavate karanténne opatrenia?

Áno, samozrejme, som doma
(22)

Áno, samozrejme, ale musím chodiť aj do práce
(10)

Nie, nedodržiavam
(14)


spolu 46 hlasov
/