Dnes je: piatok 21.02.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň materinského jazyka

Prostriedky na nové miesta v škôlkach

Problém nedostatku miest v materských školách pomôžu riešiť prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Hlavné mesto ako sprostredkovateľský orgán pre IROP posudzoval 32 projektových zámerov. Následne z nich bolo v prvom kole hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný prostriedok schválených 14 žiadostí. Celkovo sa tak na rekonštrukciu alebo novo vybudovanie škôlok v prvom kole rozdelí 6,9 mil. eur. 

 

 

 

„Prostredníctvom schválených finančných prostriedkov sa v škôlkach patriacich pod mestské funkčné oblasti Bratislavy zabezpečí navýšenie počtu detí o viac ako 850 novovytvorených miest. Som rád, že takto pomôžeme mnohým rodičom, ktorí majú problém s umiestnením svojich detí v škôlkach,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Cieľom výzvy Prioritnej osi 2  – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ bolo zlepšenie technického vybavenia priestorov materských škôl, skrášlenie priestorov a zvýšenie kapacít detí v škôlkach. Na nové alebo zrekonštruované škôlky sa ľudia môžu tešiť v Petržalke, Vajnoroch, Dúbravke, Podunajských Biskupiciach, v Záhorskej Bystrici a v Rači. Z priľahlých obcí je to Ivanka pri Dunaji, Plavecký Štvrtok, Jablonové, Senec, Hamuliakovo či Chorvátsky Grob. Podporené boli aj projekty Kongregácie Dcér Božej lásky na Slovensku v Ivanke pri Dunaji a projekt súkromnej MŠ Foresta Kids s.r.o v Senci.

Okrem rekonštrukcie alebo vybudovania nových škôlok môžu byť finančné prostriedky využité aj na vybudovanie prístavieb, zabezpečenie bezbariérovosti budov, na zateplenie, modernizáciu jedální, úpravu detských ihrísk alebo zelene v okolí škôlok. Škôlky si môžu nakúpiť aj nové vybavenie, hračky alebo učebné pomôcky.

Žiadatelia, ktorí predložili na Oddelenie sprostredkovateľského orgánu na hlavnom meste svoj projektový zámer sa budú môcť v ďalších hodnotiacich kolách žiadostí o nenávratný finančný prostriedok uchádzať o zostávajúcu podporu v celkovej výške 5,6 mil. eur.

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP bolo v rámci hlavného mesta zriadené v máji 2015 na základe uznesenia vlády SR. Svoje delegované právomoci vykonáva oddelenie v rámci mestského funkčného územia  mesta Bratislava (mestské časti mesta Bratislavy, okres Senec, Pezinok a Malacky, celkovo 52 subjektov). Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi hlavné činnosti oddelenia patrí pomoc mestským častiam a obciam  pri príprave projektov na základe výziev IROP, príprava výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, posudzovanie projektových zámerov a odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v spolupráci s externými hodnotiteľmi.

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu na hlavnom meste rieši okrem spomínanej oblasti školstva aj projekty v rámci bezpečnej a ekologickej dopravy či zvyšovanie kreatívneho potenciálu v regiónoch. Aj vďaka existencii tohto oddelenia môžu mestské funkčné oblasti Bratislavy využiť eurofondy na zvýšenie kvality a vybavenia  občianskej infraštruktúry mestských častí Bratislavy a príslušných obcí v okresoch Senec, Pezinok a Malacky.

 Autor: Petrzalcan | 14.09.2017 | zobrazené: 717 x |


Podobné články

• Prijímanie detí do petržalských škôlok (17.02.2020)
• 40 rokov Základnej školy Lachova (14.12.2019)
• Škôlky počas Vianoc (08.12.2019)
• Noc výskumníkov vás opäť nadchne (26.09.2019)
• Na dieťa v súkromnej Materskej škole môžete dostať príspevok (14.09.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Súhlasíte so stavaním bytov v lokalite Šustekova, Sosnova a Viedenská cesta?

Nie, ani jedna lokalita nie je dobrá
(39)

Nesúhlasím s lokalitami Šustekova a Sosnova
(36)

Súhlasím s výstavbou v týchto lokalitách
(28)


spolu 103 hlasov
/