Dnes je: štvrtok 02.04.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň detskej knihy

Prijímanie detí do petržalských škôlok

Prijímanie  detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne od 27. apríla do 30. apríla 2020.

 

Po minuloročnom rozkole medzi riaditeľkami MŠ a starostom Jánom Hrčkom, kedy starosta trval na zmenách pravidiel pri prijímaní detí do MŠ, všetci napäto očakávajú, aké podmienky stanoví starosta tento rok.  Na stránke mestskej časti sú uvedené tieto:

 

V zmysle § 59 školského zákona, sa budú prijímať:
a) spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku
plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2020 dovŕšia 5 rokov),
c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určí riaditeľka príslušnej MŠ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na všeobecne prístupnom mieste. Do špeciálnych tried v MŠ možno podať žiadosť aj o prijatie dieťaťa so zdravotným postihnutím a zdravotným oslabením nasledovne: ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti s autizmom do MŠ Iľjušinova, deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova.

V zmysle § 59 školského zákona o prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľka MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj s vyjadrením príslušného odborného lekára.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia riaditeľke MŠ žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.petrzalka.sk v oblasti školstvo a z internetových stránok jednotlivých MŠ. Žiadosť môže poskytnúť aj príslušná MŠ.

Zdroj: mestská časť Bratislava- PetržalkaAutor: Petrzalcan | 17.02.2020 | zobrazené: 266 x |


Podobné články

• Od pondelka budú stredné školy zatvorené (08.03.2020)
• Poznáte mladé talenty? (05.03.2020)
• 40 rokov Základnej školy Lachova (14.12.2019)
• Škôlky počas Vianoc (08.12.2019)
• Noc výskumníkov vás opäť nadchne (26.09.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Dodržiavate karanténne opatrenia?

Áno, samozrejme, som doma
(7)

Áno, samozrejme, ale musím chodiť aj do práce
(5)

Nie, nedodržiavam
(6)


spolu 18 hlasov
/