Dnes je: piatok 22.01.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Testovanie antigénovými testami už dnes na Ekonomickej univerzite v Petržalke, bez nutnosti objednávania od 14.00-20.00hod

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo v Petržalke

V utorok 13. decembra 2016  o 9,00 hod. začne svoje rokovanie posledné miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Petržalka v tomto roku. Tradične v priestore kongresovej sály  Technopolservisu.

 

V návrhu programu je 15 bodov, medzi ktorými nechýba Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s výhľadom do roku 2019

 

Po ňom by malo nasledovať Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní a pripomienky mestskej časti k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní

 

Zmenou zákona, ktorý prešiel v NR SR len pred pár dňami sa mestské časti Bratislavy stanú príjemcami miestneho poplatku za rozvoj, preto aj na petržalskom miestnom zastupiteľstve bude jedným z bodov programu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

 

Ďalšími štandardnými bodmi sú prenájmy napr. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Rovniankovej ul. č. 5, Bratislava pre Janu Bystričanovú, Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte budovy na Kutlíkovej ul. č. 17, Bratislava pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte na Haanovej ul. č. 10, Bratislava pre Luciu Ivanovú,  Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre HSL, s.r.o.

 

V druhej polovici rokovania bude predložená aj  Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 2016, Správa o kontrole opatrení, prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov, zistených pri kontrole dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a dodatkov vo vybraných základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017

 

Zaujímavým pre verejnosť bude iste bod  Návrh na schválenie podpory projektu: „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania“ alebo Návrh na voľbu člena Mediálnej rady.

 Autor: Petrzalcan | 11.12.2016 | zobrazené: 737 x |


Podobné články

• Revitalizácia Ovsištského námestia (05.01.2021)
• Budúcnosť Námestia republiky (31.12.2020)
• Bratislava má schválený rozpočet a nového čestného občana mesta (27.12.2020)
• Viete koľko vrakov odstránili tento rok v Petržalke? (22.12.2020)
• Petržalka čistí parkoviská (17.12.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Veríte, že rok 2021 bude lepší rok predošlý?

áno, určite
(32)

skôr áno ako nie
(14)

skôr bude horší
(12)

bude rovnaký ako rok predošlý
(13)


spolu 71 hlasov
/