Dnes je: štvrtok 21.01.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Svetový deň migrantov a utečencov

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo

Zajtra, 28. februára 2017 (utorok) o 9,00 hod. sa uskutoční ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva Petržalky v kongresovej sále Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava. Rokovanie je verejné a môžu sa ho zúčastniť občania Petržalky.

 

V návrhu  programu sú tieto body:

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. 1. 2017

Predkladá: prednosta

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Predkladá: starosta

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Predkladá: starosta

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. septembra 2018

Predkladá: starosta

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2018

Predkladá: starosta

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

Predkladá: starosta

 

7. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o.

Predkladá: prednosta

 

8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v PDI na Gessayovej ul. č. 22, Bratislava pre Petra Rybára

Predkladá: prednosta

 

9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5410 pre spoločnosť Starý Otec, a.s.

Predkladá: prednosta

 

10. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1209 pre Karin Toráčovú

Predkladá: prednosta

 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1453 pre BPP s.r.o., zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Starhradskej 2-4, Bratislava

Predkladá: prednosta

 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3387 pre MIKOSTAR, spol. s r.o.

Predkladá: prednosta

 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6

Predkladá: prednosta

 

14. Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“

Predkladá: starosta

 

15. Obnova bytového domu Medveďovej 21, Bratislava-Petržalka

Predkladá: prednosta

 

16. Zámer rekonštrukcie objektu Hrobákova č. 3 a 5 pre účely Strediska sociálnych služieb Petržalka

Predkladá: prednosta

 

17. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 2016

Predkladá: starosta

 

18. Správa o kontrole správnosti zaradenia majetku do evidencie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka obstaraného v I. polroku 2016

Predkladá: miestny kontrolór

 

19. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka a jeho útvaru za rok 2016

Predkladá: miestny kontrolór

20. Interpelácie

21. Rôzne

 Autor: Petrzalcan | 27.02.2017 | zobrazené: 814 x |


Podobné články

• Revitalizácia Ovsištského námestia (05.01.2021)
• Budúcnosť Námestia republiky (31.12.2020)
• Bratislava má schválený rozpočet a nového čestného občana mesta (27.12.2020)
• Viete koľko vrakov odstránili tento rok v Petržalke? (22.12.2020)
• Petržalka čistí parkoviská (17.12.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Veríte, že rok 2021 bude lepší rok predošlý?

áno, určite
(29)

skôr áno ako nie
(14)

skôr bude horší
(12)

bude rovnaký ako rok predošlý
(12)


spolu 67 hlasov
/