Dnes je: štvrtok 29.10.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Svetový deň psoriázy

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo

Zajtra, 28. februára 2017 (utorok) o 9,00 hod. sa uskutoční ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva Petržalky v kongresovej sále Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava. Rokovanie je verejné a môžu sa ho zúčastniť občania Petržalky.

 

V návrhu  programu sú tieto body:

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. 1. 2017

Predkladá: prednosta

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Predkladá: starosta

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Predkladá: starosta

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. septembra 2018

Predkladá: starosta

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2018

Predkladá: starosta

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

Predkladá: starosta

 

7. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o.

Predkladá: prednosta

 

8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v PDI na Gessayovej ul. č. 22, Bratislava pre Petra Rybára

Predkladá: prednosta

 

9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5410 pre spoločnosť Starý Otec, a.s.

Predkladá: prednosta

 

10. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1209 pre Karin Toráčovú

Predkladá: prednosta

 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1453 pre BPP s.r.o., zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Starhradskej 2-4, Bratislava

Predkladá: prednosta

 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3387 pre MIKOSTAR, spol. s r.o.

Predkladá: prednosta

 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6

Predkladá: prednosta

 

14. Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“

Predkladá: starosta

 

15. Obnova bytového domu Medveďovej 21, Bratislava-Petržalka

Predkladá: prednosta

 

16. Zámer rekonštrukcie objektu Hrobákova č. 3 a 5 pre účely Strediska sociálnych služieb Petržalka

Predkladá: prednosta

 

17. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 2016

Predkladá: starosta

 

18. Správa o kontrole správnosti zaradenia majetku do evidencie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka obstaraného v I. polroku 2016

Predkladá: miestny kontrolór

 

19. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka a jeho útvaru za rok 2016

Predkladá: miestny kontrolór

20. Interpelácie

21. Rôzne

 Autor: Petrzalcan | 27.02.2017 | zobrazené: 751 x |


Podobné články

• Novinky z mestského zastupiteľstva (26.10.2020)
• Debarierizácia priechodov v Petržalke (18.10.2020)
• Konečne sa podarilo (17.10.2020)
• Starostovia i primátor nesúhlasia s rušením mestských častí (09.10.2020)
• Zaujíma vás budúcnosť Kapitulského Dvora? (29.09.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Pôjdete na plošné testovanie, ktoré organizuje vláda?

áno, rozhodne
(15)

nie, odmietam
(10)

ešte nie som rozhodnutý/á
(9)

dám si urobiť test v laboratóriu
(5)


spolu 39 hlasov
/