Dnes je: piatok 03.12.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
1.december- Svetový deň boja proti AIDS

Poznáte mladé talenty?

Primátor Bratislavy už tradične ocení mladé talenty, ktoré sa v roku 2019 stali víťazmi  medzinárodných, celoštátnych, alebo  krajských predmetových súťaží a olympiád. Novinkou 25. ročníka udeľovania cien talentovanej mládeži bude Ocenenie za výnimočný spoločenský prínos v rámci svojej komunity, okolia, susedstva alebo mesta Bratislava za rok 2019.

 

 

Tento rok bude už 25. ročník udeľovania cien talentovanej mládeže primátorom Bratislavy. Ide o spôsob, ako vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentovať nielen seba, svoje mesto Bratislavu, ale aj Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach.

 

Nominácie môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných, stredných škôl, či vysokých škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou.

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi ako aj odovzdanie ocenení sa uskutoční v Bratislave v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 10. júna 2020 o 10:00 h.

 

 

Oceňovanie je rozdelené do 6 kategórií: kultúra, šport, prírodné a technické vedy, jazyky, profesijná súťaž, voľný čas a ostatné.

Novinkou v tomto roku bude Ocenenie za výnimočný spoločenský prínos v rámci svojej komunity, okolia, susedstva alebo mesta Bratislava za rok 2019 ako samostatné ocenenie primátora. Zámerom ocenenia je podporiť mladých ľudí, ktorí ochotne a nezištne venujú svoj voľný čas v prospech zlepšenia života v Bratislave, v snahe pomôcť ľuďom v núdzi alebo pri riešení aktuálnych spoločenských problémov ako sú napríklad rasizmus, extrémizmus, klimatické zmeny, rodová, náboženská, či sociálna nerovnosť a iné. 

Nomináciu na jednotlivca/kolektív môže poslať do 31. marca 2020 ktokoľvek kto pozná vo svojom okolí mladého človeka, resp. skupinu mladých ľudí, ktorí sa aktívne angažujú na území hlavného mesta. Súčasťou nominácie sú aj výpovede aspoň 3 ľudí, ktorí môžu uvedenú činnosť/aktivitu potvrdiť.

 

Termín uzávierky podávania nominácií je 31. marca 2020. O výbere talentovanej mládeže bude rozhodovať výberová komisia v apríli 2020.Podrobnejšie informácie o predkladaní návrhov na ocenenie talentovanej mládeže spolu s online formulárom nominačného listu nájdete na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/skolstvo-a-mladez a na jitka.bystricka@bratislava.sk.

Zdroj: hlavné mesto BratislavaAutor: Petrzalcan | 05.03.2020 | zobrazené: 1018 x |


Podobné články

• Voľné miesta v školkach (16.09.2021)
• Aká je situácia s miestami v MŠ v Petržalke? (03.06.2021)
• Prijímanie detí do MŠ (28.04.2021)
• Má vaše dieťa záujem o základnú umeleckú školu? (15.04.2021)
• Uvoľňovanie opatrení a výučba na stredných školách (14.04.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Stihne podľa vás mesto vybudovať 2.etapu električky do Petržalky?

Áno, určite
(71)

Skôr nie
(36)

Určite nie
(49)

Len čiastočne
(38)


spolu 194 hlasov
/