Dnes je: pondelok 01.06.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Deň detí

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 29. ročník súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Doteraz nepublikované práce v žánri poézia a próza môžu autori posielať na adresu knižnice do 8. júna 2018. Vyhodnotenie víťazov bude v októbri 2018

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

Literárna porota bude hodnotiť práce v literárnych kategóriách poézia a próza

Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená literárnym prácam o Petržalke.

 

Súťažné práce budú rozdelené do týchto vekových kategórií:

veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)

veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)

veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov

veková kategória – dospelí nad 20 rokov

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej a literárnej kategórii. Samozrejme, na autorov a ocených čakajú ceny.

Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.

 

Rozsah prác:

v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátene medzier).

v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).

Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.

Práce v jazyku slovenskom treba poslať v 3 exemplároch vytlačených na počítači alebo napísaných na písacom stroji na jednej strane papiera poštou na adresu:

 Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2018

 

Termín uzávierky súťaže:  8. jún 2018

Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou  autora. Súčasťou štatútu súťaže je aj prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.

Ocenené práce budú uverejnené na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka. Publikovanie nebude honorované.

Ocenené práce treba následne poslať v elektronickej podobe na adresu nemethova@kniznicapetrzalka.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2018 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci.

 

Oceneným autorom žijúcim mimo Bratislavy budú preplatené cestovné a ubytovacie náklady. O možnostiach ubytovania bude autorov informovať Miestna knižnica Petržalka.



Autor: Petrzalcan | 19.02.2018 | zobrazené: 951 x |


Podobné články

• Zajtra nás potešia Funny Fellows (07.05.2020)
• Zelený štvrtok a zvyky s ním spojené (09.04.2020)
• Andersen, detská kniha a Prešporok. Čo majú spoločné? (02.04.2020)
• Divadlo cez internet (01.04.2020)
• Hľadá sa šéf (15.01.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka
/