Dnes je: sobota 20.04.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Biela sobota, týmto dňom sa končí veľkonočný pôst.

Noví viceprimátori Bratislavy

 

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vymenoval do funkcie námestníka primátora troch poslancov mestského zastupiteľstva. Novými námestníkmi primátora sa od februára stali Milan Černý, Iveta Plšeková a Ignác Kolek.

 

 

 

Primátor v súlade s ustanovením § 12a ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. poveril poslancov Milana Černého, Ignáca Koleka a poslankyňu Ivetu Plšekovú svojim zastupovaním v konkrétnych oblastiach. Prvý námestník primátora, Ing. Milan Černý, bude zastupovať primátora v oblasti nakladania s majetkom hlavného mesta a územného plánovania. MUDr. Ivetu Plšekovú poveril úlohami v oblasti školstva, kultúry a športu. Ing. Ignác Kolek bude vo svojej agende riešiť sociálne veci, evidenciu a inventarizáciu majetku a Mestskú políciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 

 

 

„Verím, že sa nám bude spolu pracovať dobre a efektívne. Teraz sme jeden tím,“ vyjadril sa primátor pri podpisovaní poverovacích listín. „Ako som sa už viackrát vyjadril, myslím si, že funkcia námestníka je veľmi dôležitá a mali by ju zastávať ľudia, ktorým ide o dobro Bratislavy. Pevne verím, že som vybral správnych ľudí,“ povedal primátor. Zároveň dodal: „Očakávam od svojich námestníkov reálnu prácu v prospech Bratislavčanov.“

 

 

 

Primátora podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zastupujú traja námestníci. Primátor musí námestníkov vymenovať do 60 dní od ustanovujúceho zastupiteľstva, na ktorom skladá sľub. Ak tak neurobí, jeho námestníkov zvolí mestské zastupiteľstvo. Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo bolo 11. decembra 2014.

 Autor: Petrzalcan | 03.02.2015 | zobrazené: 3286 x |


Podobné články

• Mesto podporí organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova (16.04.2019)
• Mesto nespustí fontány naraz (15.04.2019)
• Voličské preukazy pre eurovoľby (14.04.2019)
• Za parkovanie sa bude platiť (13.04.2019)
• Mesto hľadá hlavného kontrolóra (08.04.2019)

Komentáre