Dnes je: piatok 03.07.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Deň športových novinárov

NIE ropovodu cez Bratislavu

Dnes bude rokovať vláda. Ráno o 8.30 chcú členovia OZ Nie ropovodu odovzdať ministrovi Malatinskému Otvorenú výzvu proti ropovodu cez Bratislavu.

 

Vo výzve žiadajú ministra, aby konkrétne odpovedal na závažné otázky, ktoré majú občania k výstavbe ropovodu Bratislava - Schwechat Pipeline (BSP).

 

Vzhľadom na závažnosť obsahu prinášame list v celom znení.

 

Text výzvy:

Od roku 2003, kedy vznikla spoločnosť Bratislava - Schwechat Pipeline až do súčasnosti sa hovorí o potrebe výstavby nového ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom. Presne tak dlho sa hľadá aj vhodné trasovanie. Pôvodne mal ropovod viesť priamo cez CHVO Žitný ostrov a slovenská vláda tak vtedy ukázala, ako si váži svoju najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Európe“, píšu v liste signatári výzvy.

 

V súčasnosti sú navrhované dve trasy tzv. Mestského koridoru. Variant číslo 2 ide pozdĺž diaľnice D1, ďalej cez Prístavný most, Einsteinovu ulicu, popri nákupnom centre Aupark a vodárenskom zdroji Pečniansky les. Trasovanie ďalej pokračuje pozdĺž diaľnice D2 až k hraničnému priechodu Berg.1

 

Veľmi podobný je aj variant číslo 10, kde je ropovod trasovaný cez Prístavný most, Dolnozemskú cestu, areál Ekonomickej univerzity, ďalej okrajom areálu veľkej vodárenskej čerpacej stanice, v blízkosti nemocnice Antolská a popri Čistiarni odpadových vôd Petržalka. Ďalej pokračuje ponad vodárenský zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky - Mokraď až po hraničný priechod Kittsee.

 

Ropovodné prepojenie by tak bolo vedené cez najhustejšie obývanú oblasť Slovenska – cez najväčšiu mestskú časť Bratislavy – Petržalku, ale aj kvôli napájaciemu bodu vo Veľkom Biely návrh trasovania neustále kopíruje hranicu CHVO Žitný ostrov.

 

V januári 2013 vláda SR prijala Uznesenie číslo 25/2013, ktorým potvrdila zámer trasovať ropovod cez hlavné mesto Slovenka a zároveň viesť trasu cez severnú hranicu CHVO Žitný ostrov. 1

 

Vzhľadom na to, že hodnotíme projekt ako vysoko rizikový z hľadiska ohrozenia života a zdravia občanov, vplyvov na životné prostredie a tiež z pohľadu ekonomickej návratnosti, žiadame o relevantné podklady, ktoré stále nie sú verejnosti a ani zodpovedným orgánom k dispozícii.

 

Otázky verejnosti k projektu ropovodného prepojenia Bratislava – Schwechat.

 

 

1.       Aké budú prijaté bezpečnostné opatrenia na ochranu zásobárne pitnej vody na trase Veľký Biel – Bratislava na CHVO Žitný ostrov v prípade havárie ropovodu?

 

 

 

2.       Aké sú technické parametre plánovaného ropovodného potrubia? (priemer, objem prepravovane ropy ročne, tlak ropy a reverzný chod)

 

3.       Aké budú náklady na prevádzku ropovodu?

 

4.       Projekt je považovaný Európskou úniou za komerčný. Prečo Transpetrol na svojej stránke uvádza, že je strategický?

 

5.       Prečo sa neorientujeme na výstavbu ropovodného prepojenia Adria, tak ako to odporúča Európska únia?2

 

6.       V rámci návrhu prechodu ropovodného potrubia cez Bratislavu sa chystá účelová zmena niekoľkých zákonov. Kedy sa začne legislatívny proces ?

 

7.       Plánuje sa v rámci príprav na výstavbu ropovodu v Bratislave vyvlastňovanie pozemkov?

 

8.       Na aké dlhé obdobie sú v súčasnosti s ruskou stranou podpísané zmluvy na dodávku ropy prostredníctvom ropovodu Družba ?

 

 

9.       Pripravovaný projekt rekonštrukcie ropovodu Adria počíta s dostatočnou kapacitou pre potreby Slovenska. Prečo sa stále počíta s výstavbou ropovodného prepojenia Bratislava - Schwechat?

 

10.   Je prepravná kapacita ropovodov TAL a AWP (Terst - Schwechat) postačujúca v prípade výpadku dodávok ropy z Ruska a potreby diverzifikácie ?

 

11.  Akú časť celej investície bude Transpetrol financovať prostredníctvom úveru?

 

12.   Na aký účel a podľa akých zmlúv bolo použitých 11 miliónov Eur spoločnosťou BSP, bez toho, aby bol projekt schválený v územnom pláne, či boli dohodnuté podmienky s OMV?

 

Vážený pán minister, žiadame Vás, aby ste zástupcom OZ Nie ropovodu odpovedali na otázky položené v otvorenej výzve do 31.5.2013. Domnievame sa totiž, že tieto základné a veľmi dôležité otázky ohľadom projektu trvajúceho už 10 rokov mali byť dávno zodpovedané a odpovede by mali byť známe najmä verejnosti, ktorá má právo vyjadriť sa.

 

V Bratislave, dňa 15.5.2013

 

Signatári:

 

Michal Ondrejka, predseda OZ Nie ropovodu

 

Miroslav Dragun, člen OZ Nie ropovodu

 

Liliana Rástocká, členka OZ Nie ropovodu

 

Martin Antal, člen OZ Nie ropovodu

 

Kateřina Věntusová, členka OZ Nie ropovodu

 

Ing.arch. Elena Pätoprstá , Občianské združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa

 

Richard Medal, štatutár Centra environmentálnych aktivít Trenčín

Štefan Szabó, SOSNA oz

 

MUDr. Iveta Plšeková, Petržalsky okrášľovací spolok

 

Ľuboš Plšek, Petržalsky okrášľovací spolok

 

Michal Belohorec, Petržalsky okrášľovací spolok

 

Mária Belohorcová, Petržalsky okrášľovací spolok

 

Ernest Húska, Petržalsky okrášľovací spolok

 Autor: Petrzalcan | 15.05.2013 | zobrazené: 1776 x |


Podobné články

• Triedenie odpadu inak (02.07.2020)
• Vodné vtáky netreba kŕmiť (18.05.2020)
• Dážď a africký prach (15.05.2020)
• Navštevovali ste trhoviská? (22.04.2020)
• Horel lesík na Haanovej (21.04.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Hitler pri bunkri
/