Dnes je: piatok 02.06.2023 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň detí

Mesto vidí v tomto projekte prínos pre ľudí

Územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom v Petržalke je dlhodobo plánované pre vznik časti celomestského centra v Bratislave. Podporu rozvoja územia a ochotu vzájomne spolupracovať vyjadrili zástupcovia mesta a investori podpisom Memoranda o porozumení a spoločnom postupe. Súčasné centrum sa tým rozšíri a v Petržalke vznikne nové živé jadro. Okrem bývania, kancelárskych priestorov, či vybavenosti pribudnú v lokalite nové mestotvorné prvky a možnosti pre šport, oddych a rekreáciu pre všetkých obyvateľov a obyvateľky.

Územie na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a Prístavným mostom sa vyznačuje významnou polohou a veľkým potenciálom pre rozvoj. Myšlienku transformácie tohto územia a vznik novej polyfunkčnej časti centra mesta podporuje aktuálne platný územný plán. V rámci územia je dlhodobo plánovaný projekt Nové Lido a od minulého roka pripravovaný projekt Southbank, ktorých realizáciou má v meste vzniknúť nová štvrť poskytujúca bývanie, prácu, služby, vzdelávanie, ale aj nové možnosti na trávenie voľného času. Aj aktuálne platný územný plán z roku 2007 na mieste umožňuje výstavbu, no aby reagoval na súčasné potreby mesta a jeho obyvateľov a umožňoval aplikovať aj súčasné urbanistické trendy, je nutná jeho aktualizácia.

Medzi hlavné prínosy zmien a doplnkov územného plánu patrí možnosť vzniku viacerých mestotvorných infraštruktúrnych projektov, napríklad: predĺženie verejne prístupného priestoru nábrežia Dunaja v centre mesta, kde vznikne nová časť v dĺžke 800 m

 

či zosúladenie a prepojenie verejných priestorov nových častí centra mesta na protiľahlých brehoch Dunaja (osové spojenie s Námestím M. R. Štefánika pred Euroveou) a vznik promenádneho mostného prepojenia ponad Dunaj.

 

Zapojenie električkovej trasy do územia, čím sa zlepší dopravné napojenie a 

aktualizáciou územného plánu dôjde tiež k zmene funkčného využitia územia, investori tak budú môcť priniesť viac bytovej funkcie a tým vhodnejší mix, čo zabezpečí väčšiu sebestačnosť daného územia a menšiu potrebu každodennej prepravy.

 

Zvýšením pomeru bývania v území by Bratislava do svojho vlastníctva získala od investorov približne 100 nových nájomných bytov v súlade s ambíciou mesta rozvíjať dostupné bývanie. Návrh zmien a doplnkov bude verejný, prejde pripomienkovaním a o konečnej podobe budú rozhodovať mestské poslankyne a poslanci na zastupiteľstve.

Súčasťou územia je chránený areál Soví les a lužné lesy. Jednou z hlavných podmienok mesta pri plánovaní novej zóny je, aby tento pás zelene zostal nedotknutý. Súčasný projekt Nové Lido ho zachováva v plnej miere ako nábrežný park s potenciálom priblížiť rieku Dunaj obyvateľkám a obyvateľom.

Vznik novej zóny na pravom brehu Dunaja bude spoluvytvárať novú panorámu a pozitívne ovplyvní budúcu podobu Bratislavy. Podpisom memoranda s hlavným mestom zúčastnené strany vyjadrili pochopenie a ochotu spolupracovať a napĺňať tak aj verejný záujem.

text: mesto Bratislava a foto Penta real estateAutor: Petrzalcan | 19.04.2023 | zobrazené: 238 x |


Podobné články

• Náhly odchod (01.06.2023)
• Kedy bude zápis? (22.03.2023)
• Podpis dohody na financovanie električky (07.03.2023)
• Stavebné kocúrkovo (28.02.2023)
• Príďte na verejnú diskusiu (06.02.2023)

Komentáre