Dnes je: pondelok 24.02.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika: Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná.

Grant na hospodárenie so zrážkovou vodou

Hlavné mesto vyhlasuje výzvu pre podávanie žiadostí o finančný príspevok na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v Bratislave pre rok 2019.

 

Cieľom je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou ako aj zlepšenie životného prostredia. Tak ako predošlé roky, aj tento rok sa môžu záujemcovia uchádzať o finančnú podporu do výšky 50 % preinvestovaných nákladov, maximálne do 1 000 eur.

 

Grantová schéma je nástrojom na aktívnu spoluprácu hlavného mesta s občanmi, ktorí takto môžu prispieť  k zmierneniu dopadov meniacej sa klímy vo svojom okolí.

 

Napríklad jednoduchým zachytením zrážkovej vody zo strechy domu do zberných nádob a jej využitím na polievanie zvyšujú občania svoju vodnú „sebestačnosť“ a zároveň šetria vzácnu pitnú vodu. Iný príklad je, ak umožníme zrážkovej vode vsiaknuť do zeme, čím zabezpečíme ochladzovanie okolitého vzduchu pri jej vyparovaní, čo je vítané najmä  počas horúcich letných mesiacov. Tento chladiaci efekt možno dosiahnuť napríklad výmenou vode nepriepustných povrchov za priepustné, či realizáciou zelených striech a fasád.

 

Grantová schéma nadväzuje na strategické dokumenty hlavného mesta (Stratégia adaptácie a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy), ktoré varujú pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia, ktoré pomôžu znížiť s tým súvisiace riziká.

 

 

Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s udržateľným hospodárením so zrážkovou vodou je možné na magistrát hlavného mesta podávať priebežne, najneskôr však do  30. septembra 2019  alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov.

 

O finančný príspevok môže požiadať vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa projekt hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať alebo iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.

Všetky ďalšie informácie vrátane tlačiva žiadosti je možné nájsť na webovej stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/financny-prispevok-na-hospodarenie-so-zrazkovou-vodou.

foto: ilustračnéAutor: Petrzalcan | 22.04.2019 | zobrazené: 481 x |


Podobné články

• Terasy a schodiská sú problém (20.02.2020)
• Verejnosť môže pripomienkovať ďalší strategický materiál (17.02.2020)
• Petržalka sa vraj blíži k Fekišovciam (12.02.2020)
• Poslanci Teamu Vallo odmietli hlasovať o lokalitách na výstavbu nájomných bytov v Petržalke (06.02.2020)
• Mesto vytvorilo pozíciu stavebného ombudsmana (01.02.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

BS4 Lány

ANKETA

Súhlasíte so stavaním bytov v lokalite Šustekova, Sosnova a Viedenská cesta?

Nie, ani jedna lokalita nie je dobrá
(39)

Nesúhlasím s lokalitami Šustekova a Sosnova
(37)

Súhlasím s výstavbou v týchto lokalitách
(31)


spolu 107 hlasov
/