Dnes je: pondelok 17.02.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Žiaci základných a stredných škôl majú v Bratislavskom kraji jarné prázdniny

Bolo prvé prerokovanie Centrálnej rozvojovej osi

Na pôde magistrátu prebehlo v stredu 23. januára úvodné prerokovanie variantného konceptu urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“. Mesto predstavilo dotknutým občianskym iniciatívam a združeniam dva varianty možného rozvoja centrálneho priestoru okolo budúcej električkovej trasy.

 

Mesto  Bratislava obstaráva v súvislosti s plánovanou výstavbou električkovej trasy do Petržalky od roku 2017 urbanistickú štúdiu “Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky”, ktorá bude slúžiť ako podklad na zmeny a doplnky súčasného územného plánu.  Centrálny priestor okolo severojužnej osi najväčšej bratislavskej mestskej časti tvorí územie o rozlohe viac ako 1.5 km2, s dĺžkou vyše štyri km a šírkou okolo 350m je dlhodobo rezervované rozvojové územie pre výstavbu a dopravný koridor vrátane nosného dopravného systému.

V súčasnosti je štúdia v štádiu Konceptu urbanistickej štúdie, ktorý bol spracovaný v 2 variantoch a odovzdaný mestu spracovateľom štúdie prof. B. Kováčom v decembri 2018. Môžete ho nájsť na webovej stránke: http://www.participacia-petrzalka.bratislava.sk/urbanisticka-studia

 

 

Útvar hlavnej architektky realizuje v rámci prípravy urbanistickej štúdie od začiatku proces participácie, v ktorom dostali možnosť zapojiť sa do plánovania riešeného územia občania a občianky, spolky a združenia, ale aj expertná verejnosť. Jedným z krokov bol dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo vyše 2 700 obyvateľov.

Cieľom participácie je vytvoriť priestor na diskusiu o tom, ako vníma expertná, organizovaná i širšia verejnosť dané územie  a tieto spoločné východiská sprostredkovať spracovateľovi štúdie a prijať návrhy a konštruktívnu kritiku.

 

Obyvateľov pozývame na verejné prerokovanie s odborným výkladom riešení spracovateľským tímom, ktoré sa uskutoční v stredu  6. februára 2019 o 17.00 hod. v sále Domu kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka.

 

 

Svoje pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie môžete podať v termíne do 22.2.2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka. Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu architekt@bratislava.sk - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.Autor: Petrzalcan | 26.01.2019 | zobrazené: 682 x |


Podobné články

• Verejnosť môže pripomienkovať ďalší strategický materiál (17.02.2020)
• Petržalka sa vraj blíži k Fekišovciam (12.02.2020)
• Poslanci Teamu Vallo odmietli hlasovať o lokalitách na výstavbu nájomných bytov v Petržalke (06.02.2020)
• Mesto vytvorilo pozíciu stavebného ombudsmana (01.02.2020)
• Kaštieľ a sýpka v Čunove sa začnú rekonštruovať (21.01.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Súhlasíte so stavaním bytov v lokalite Šustekova, Sosnova a Viedenská cesta?

Nie, ani jedna lokalita nie je dobrá
(36)

Nesúhlasím s lokalitami Šustekova a Sosnova
(33)

Súhlasím s výstavbou v týchto lokalitách
(19)


spolu 88 hlasov
/