Dnes je: utorok 18.01.2022 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Januárové dažde, siatinám nešťastie.

Biznis sakses story“ alebo konflikt záujmov

Prinášame ďalší z názorov obyvateľa Petržalky, JUDr.Pavla Nechalu.

 

Petržalka sa topí v konfliktoch záujmov bývalých a súčasných poslancov a starostu, napriek tomu nedostáva žiadne podnety pre porušenie Etického kódexu. Pokúsim sa názorne pomôcť zriadenej Komisií pre ochranu verejného záujmu ukážkou použitia ústavného zákona a Etického kódexu mestskej časti Petržalka v súvislosti s problematickým konaním starostu Vladimíra Bajana, poslankyne Gabriely Belanovej a bývalého poslanca Michala Baranoviča.  

 


V predchádzajúcom blogu som informoval o netransparentnom financovaní de facto súkromnej tlačoviny „Petržalské noviny“ z verejných prostriedkov a upozornil na nedodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní. K tejto téme sa vrátim po prešetrení prípadu  Úradom pre verejné obstarávanie, na ktorý som sa obrátil s podnetom.

 

Táto kauza má aj ďalšiu zaujímavú rovinu – zjavné a neriešené konflikty záujmov starostu Vladimíra Bajana, poslankyne Gabriely Belanovej a bývalého poslanca Michala Baranoviča, ktorí rozhodovali o pridelení verejných prostriedkov spoločnosti, kde mali alebo majú osobný záujem.
 

 

1. Poslankyňa miestneho zastupiteľstva Gabriela Belánová (Baranovičová) -  je súčasne  šéfredaktorka Petržalských novín. G. Belánová v reakcii pre agentúru SITA sama potvrdila, že v uvedenom prípade ide o konflikt záujmov a to v reakcií na prvý blog, keď uviedla:

 

"Petržalské noviny sú mojím projektom, ktorý som v roku 1995 predstavila vtedajšiemu miestnemu zastupiteľstvu v Petržalke. Prijali ho a dohodli sme transparentnú a korektnú formu spolupráce. Mestská časť na základe uzatvorenej zmluvy prispieva na tlač a distribúciu, na ostatné náklady si zarába redakcia sama." (SITA 30.5.2014).

 

Na druhej strane sa pozrime ako prezentuje tieto noviny Mestská časť Petržalka: a) na každom výtlačku sa nachádza oficiálny erb mestskej časti, b) ako vydavateľ je uvádzaná mestská časť, c) všetky náklady s tlačou a distribúciou platí mestská časť. 

 

Ak si porovnáme tieto dve protichodné stanoviská, dospejeme k záveru, že konflikt záujmov je tu zrejmý. Na jednej strane súkromná aktivita podnikateľky, ktorá sa snaží maximalizovať finančný profit z vydávania novín vrátane predaja inzercie a na druhej strane samospráva, ktorá by sa mala snažiť o hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. 

 

Korektnosti spolupráce neprospieva, ak sama poslankyňa v danej veci rozhoduje, napriek tomu, že z nej má finančný prospech. Podobné situácie rieši Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava – Petržalka:

 

 „III.2. Ak má volený predstaviteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem  vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mestskej časti, oznámi túto skutočnosť miestnemu zastupiteľstvu, zdrží sa diskusie a nezúčastní sa na príslušných rozhodnutiach tak, že nebude o nich hlasovať. Volený predstaviteľ samosprávy sa zaväzuje spraviť všetko pre elimináciu konfliktu záujmov najmä pri nakladaní s majetkom mestskej časti a hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.

 

Ako si s  touto zložitou situáciou poradila poslankyňa v konflikte záujmov?

 

Nech sa páči presvedčte sa na vlastné oči (55. minúta) – hlasovanie o schválení uznesenia, ktorým získala spoločnosť pani poslankyne viac ako 100 tisíc euro.

 

Etický kódex voleného predstaviteľa je v Petržalke „mŕtvym“ dokumentom, nakoľko podľa odpovede mestskej časti Petržalka nedostali doteraz žiaden podnet na zriadenú kontaktnú adresu kodex@petrzalka.sk.

 

Túto vec nenechám len tak. Mestská časť ma aj v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu zriadenú Komisiu pre ochranu verejného záujmu.  Využijem svoje právo dané týmto ústavným zákonom a obrátim sa na túto komisiu s podnetom na prešetrenie uvedeného konfliktu záujmov poslankyne Gabriely Belanovej ako aj ďalších aktérov tejto kauzy.

 


2. Starosta Vladimír Bajan - jeho manželka podnikala tiež v spoločnosti, ktorá profituje z netransparentného financovania novín z verejných zdrojov. Starosta V. Bajan podpísal zmluvu v čase, keď bola jeho manželka spoločníčkou v danej spoločnosti.

 

Starosta túto skutočnosť neuviedol ani pri rokovaní a hlasovaní o priznaní podpory v tomto roku a pravdepodobne ani v predchádzajúcich rokoch. Tieto informácie tiež nie sú uvedené v predmetných novinách, kde sa naopak veľmi často starosta prezentuje výsledkami svojej práce.

 

V. Bajan odmieta novinárom vysvetliť pozadie financovania týchto novín a ani neuvádza okolnosti a podmienky, za ktorých jeho rodina podiely v predmetnej spoločnosti predala. 

 

Mlčanie sa  však V. Bajanovi vypláca a absurdne trestané sú naopak média. Bajanov pocit nedotknuteľnosti ilustruje aj fakt, že v súvislosti s kauzou informovania o mrakodrape Bajo podal na Markízu aj civilnú žalobu, hoci porušenia zákonov konštatovala aj prokuratúra. Viac sa o kauze Bajo sa dočítate tu.
 

 

3. Michal Baranovič - člen komisie životného prostredia  a verejného poriadku v Petržalke je majiteľom ochrannej známky Petržalské noviny. Pán M. Baranovič bol v rokoch 2002 -2006 poslancom miestneho zastupiteľstva v Petržalke, pričom aj v uvedenom období prebiehala spolupráca  so spoločnosťou VYDAVATEĽSTVO M. R. K. agency, s.r.o, ktorej bol spoločníkom.

 


Na záver - nemožno voleným predstaviteľom vyčítať snahu prezentovať výsledky svojej práce, ak nejaké dosahujú. Webová stránka mestskej časti je priestorom, kde môže a má občan hľadajúci informácie nájsť odpovede o činnosti samosprávy. Ale naopak, ak sú vynakladané veľké finančné prostriedky na tlačené a elektronické  média, je potrebné sa pozerať aj na to, akú kvalitu poskytujú. V prípade Petržalských novín je to predovšetkým generovanie  publicity a financií pre vyvolených.

 

P.S.: Vaše podnety a pripomienky k tejto kauze alebo iným v Petržalke privítam v diskusii alebo na pavel.nechala@gmail.com.

 

 

 

Redakcia do obsahu článku nezasahuje.  

 Autor: Petrzalcan | 13.06.2014 | zobrazené: 1904 x |


Podobné články

• Stihne mesto vybudovať druhú etapu električky? (10.10.2021)
• Po kom je pomenované Rudnayovo námestie? (13.09.2021)
• Program Dni Petržalky (10.09.2021)
• V Petržalke občania spisujú novú petíciu proti výstavbe supermarketu Kaufland (01.09.2021)
• Skutočná Sahara vám učarí na celý život (18.08.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

BS8 Hřbitov

ANKETA

Bude tento rok lepší ako rok 2021?

Áno, určite
(20)

Skôr nie
(11)

Určite nie
(16)

O 50% lepší
(19)


spolu 66 hlasov
/